finansesos.pl podatki, finanse,
kredyty i giełda

2371
15556

Załączniki do pobrania (16):

 • spinacz

  PIT

  DARMOWY program do roliczania PIT za rok 2016. Przekaż 1% podatku wybranej fundacji.

  pobierz
 • spinacz

  PIT 2

  OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  pobierz
 • spinacz

  PIT 2A

  OŚWIADCZENIE dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  pobierz
 • spinacz

  PIT 3

  OŚWIADCZENIE osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  pobierz
 • spinacz

  PIT 4R

  DEKLARACJA roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

  pobierz
 • spinacz

  PIT 6/6L

  DEKLARACJA do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

  pobierz
 • spinacz

  PIT 8AR

  DEKLARACJA roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

  pobierz
 • spinacz

  PIT 8C

  INFORMACJA o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku

  pobierz
 • spinacz

  PIT 11

  INFORMACJA o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku

  pobierz
 • spinacz

  PIT 12

  OŚWIADCZENIE dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

  pobierz
 • spinacz

  PIT 28

  ZEZNANIE o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

  pobierz
 • spinacz

  PIT 28A

  INFORMACJA o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, pevenzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

  pobierz
 • spinacz

  PIT 36

  Pobierz broszurę Informacyjną

  ZEZNANIE o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  pobierz
 • spinacz

  PIT 36L

  Pobierz broszurę Informacyjną

  ZEZNANIE o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  pobierz
 • spinacz

  PIT 37

  Pobierz broszurę Informacyjną

  ZEZNANIE o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  pobierz
 • spinacz

  PIT 38

  Pobierz broszurę Informacyjną

  ZEZNANIE o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  pobierz
 • spinacz

  PIT 39

  Pobierz broszurę Informacyjną

  ZEZNANIE o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  pobierz

Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach MF. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji i dokumentów udostępnianych na stronach serwisu ponosi wyłącznie użytkownik